STATYSTYKI WYJAZDÓW JEDNOSTEK OSP DO ZDARZEŃ ZA ROK 2019                                       

10 NAJCZĘŚCIEJ ALARMOWNYCH JEDNOSTEK OSP W POWIECIE OLKUSKIM

 

Na terenie Powiatu Olkuskiego funkcjonuje aktualnie  19 jednostek OSP włączonych do KSRG,

czyli Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego  do których należy nasza jednostka oraz  40 jednostek OSP spoza KSRG.

Od kilku lat jednostka OSP Ryczówek  należy do najczęściej alarmowanych jednostek OSP na terenie powiatu Olkuskiego.

W roku 2019 łącznie wyjeżdżaliśmy do 58 zdarzeń w tym do 14 pożarów i 44 tak zwanych miejscowych zagrożeń do których zaliczamy zdarzenia inne niż pożary (tj. wypadki drogowe, podtopienia, plamy substancji ropopochodnych, połamane drzewa,

zerwane dachy, pomoc medyczna itp.).

Jeśli chodzi o miejscowe zagrożenia w 2019 roku byliśmy najczęściej alarmowaną  jednostką  OSP w całym powiecie Olkuskim. 

W 2018 OSP Ryczówek wyjeżdżało do zdarzeń łącznie 54 razy ( 22 pożary i 32 miejscowe zagrożenia)

natomiast w roku 2017 łączna ilość wyjazdów do zdarzeń to 66 razy (29 pożarów i 37 miejscowych zagrożeń.

W związku z coraz większą ilością zdarzeń zachęcam wszystkich do wstąpienia w szeregi OSP Ryczówek.

W poniższej tabeli zestawienie 10 najczęściej alarmowanych jednostek OSP z terenu powiatu Olkuskiego

           L.p.         Jednostka               Pożary       Miejscowe            Alarmy            Zabezpieczenie            Razem

                                                                          zagrożenia            fałszywe                   rejonu   

         

           1.         OSP Olkusz                 26                 37                        3                            26                           92 

           2.         OSP Bolesław             26                 38                        2                              0                           66

           3.   OSP Bukowno Miasto      27                 33                        3                              0                           63

           4.        OSP Ryczówek           14                 44                        0                              0                           58

           4.           OSP Bydlin               27                 26                        5                              0                           58

           6.           OSP Osiek                26                  21                        3                             6                           56

           7.   OSP Bukowno Stare        24                  30                         1                             0                           55

           8.     OSP Gołaczewy             23                  30                         0                             0                           53

           9.           OSP Laski                26                  20                         0                             0                           46

          10.          OSP Podlipie           24                  17                          0                             0                           41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia OSP Ryczówek

W roku 1928, pod wpływem wielkiego pożaru w Rodakach, powstała w Ryczówku Straż Ogniowa.

Do straży zgłosiła się grupa chętnych. Spośród nich wybrano zarząd, na jego czele stanął Jan Sosnowski (prezes).

Naczelnikiem został wybrany Stefan Garus. W komisji rewizyjnej znalazł się m.in. dawny dziedzic Jan Turski.

Pierwsza walka z pożarem w Ryczówku (Górnym) miała miejsce w Wielki Czwartek 1932 r. Były też akcje w Hutkach-Kankach, Chechle, Kwaśniowie.

Strażacy z Ryczówka w dowód uznania za walkę z żywiołem otrzymali od Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Olkuszu pompę, beczkowóz i węże. W zakupie mundurów i hełmów pomogli mieszkańcy wsi.

Strażacy z OSP brali też udział w życiu kulturalnym Ryczówka, choćby organizując jasełka.

Problemem tutejszej straży był brak remizy, toteż sprzęt zgromadzony był pierwotnie w salach szkoły podstawowej.

Krótko po wojnie strażacy mieli do dyspozycji barak, ale w 1948 r. owa remiza rozsypała się.

Po 1956 r. zaczął się okres, kiedy straży w Ryczówku zaczęło się lepiej powodzić.

Prezesem został Zygmunt Sosnowski, a naczelnikiem Stefan Garus, (w kolejnych latach Stefan Lisowski ).

OSP otrzymało nową motopompę, mundury, a z czasem także samochód terenowy.

Remiza OSP z prawdziwego zdarzenia powstała w latach 1964-72 dzięki ofiarności i pracy mieszkańców wsi. ( m.in. Stanisława Czerwińskiego, Lucjana Brąblika, Tadeusza Szymańskiego, Kazimierza Sierki)

Dziś mieści się w niej: sala służąca imprezom okolicznościowo -  kulturalnym.

Dawniej mieścił się tam również Ośrodek Zdrowia i apteka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecni członkowie reprezentacji:

Prezes - Michał Dziechciewicz

Wiceprezes/naczelnik -Tomasz Hyla

Wiceprezes - Agnieszka Zaprzelska

Z-ca Naczelnika - Kazimierz Osuszek

Gospodarz – Mateusz Król

Sekretarz - Stefan Sośnierz

Skarbnik - Czesław Zacłona

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now